Місія

Res Publica - платформа, створена для сприяння прояву, заохочення і розвитку автентичного консервативного мислення в Україні.

Ми прагнемо здійснити широку інтерпретацію соціальних концепцій і суспільних процесів в дусі сучасного консерватизму.

В першу чергу як психологічної мотивації та моральної системи особистості, в другу - як  ідеології на основі ціннісної платформи, яка готова давати відповіді на виклики сьогодення і впливати на його порядок денний.

Тут ми також будемо обговорювати перспективу консервативного проєкту та його політичну реалізацію.

Для нас сутність консерватизму полягає не в тому, що він перешкоджає руху вперед і догори, а в тому, що він запобігає руху назад і донизу. 

Для нас засадничим є розуміння того, що розвиток є невіддільним від духовних та моральних основ всупереч розумінню розвитку заради розвитку, прогресу в ім’я прогресу, як вузько орієнтованої самоцілі.
Минуле, сьогодення та майбутнє для нас є пов’язаними в єдиному цілісному проєкті. 

Тому приймаючи будь-яке політичне чи економічне рішення, ми звертатимося до минулого та замислюватимося про майбутнє. Будемо мислити епохами, а не миттєвими вигодами. Говорити про наявність у нашого народу і держави не тільки власної самобутності, а й певної історичної місії. 

Тому ми протиставляємо духовне і моральне зусилля  усвідомленої Свободи деградації і хаосу безмежної Сваволі.

Ми також переконані в тому, що передумовою політичної культури є успадкована культура.

Що передумовою людського «Я» є приналежність до суспільства та залучення до історії. 

Що визначенням громадянських свобод є свобода самоусвідомленої свободи-повʼязаності, а не свавільної свободи- емансипації (від суспільства, історії і культури)

На цій платформі ви можете висловлювати свої ідеї та підтримувати ті, які запропоновані іншими. Бути речником того, що становить наш спільний інтерес та тих, хто вірить в нашу країну. 

Долучайтеся до нашої спільної справи!